Professionella traders agerar utifrån ett set med principer och regler. Det är kärnan i hur varje dag planeras och genomförs. […]