Apr 01, 2022 Det finns många åsikter om vad som är rätt RR, hur mycket ”man” ska riskera per trade och […]
Tid spenderat på pris avgör möjligheten att köpa eller sälja på priset. Det innebär att ofta handlas mest volym på […]