Principer och regler för professionella traders Hela tiden.. Ingen marknad trendar hela tiden, ingen range håller hela tiden, ingen strategi […]