Jun 21, 2022

I det här inlägget går vi igenom detaljerna kring pris och hur pris interagerar med pris och nivåer.

Vi ser över prisets

  • Acceptans
  • Avvisande

Något som många böcker och källor för tradingutbildning har ”missat” hittills. Men inte längre, låt oss hugga in.

Introduktion:

Priset på en finansiell tillgång rör sig när en köpare och en säljare gör en transaktion. Förklaringen är förenklad men i grunden är det vad som rör pris. Om en köpare kommer in med en order på 1000 kontrakt måste kanske flera säljare sälja till samma köpare för att fylla hela ordern.

Detta får pris att röra sig över flera prisnivåer snabbt (när ordern fyller säljordrarna.) Priset rör sig så hela vägen till nästa nivå där köp och sälj igen matchas. (Utbud möter efterfrågan)

Om ingen säljer eller köper står priset still. T.e.x på helgen.

En transaktion kallas för tick, det är den minsta prisrörelsen marknaden kan göra. Det är ofta en väldigt liten rörelse i grafen, mindre än en pip. Om dessa uttryck är okända för dig kan det vara dags att fräscha upp dina basics.

Det finns många gratis guider online för basics, t.e.x på babypips.

Traders använder marknadens information, både historisk info och den som genereras i nutid för att identifiera affärer med god RR och hög sannolikhet. (Vissa lyckas bättre än andra).

När marknaden handlar på pris med acceptans upplevs marknaden som långsam, vi handlar i sidled och köpare är mer överens om tillgångens värde än i andra fall.

Motsatsen till acceptans är avvisande, detta är när köpare/säljare agerar snabbt (ofta stora volymer) och det får priset att sticka därifrån och igen försöka finna accepterat pris.

Marknadens ekvation jobbar ständigt med att försöka hitta rätt pris, lägg vikt på ”försöka”. Om den lyckas skulle marknaden stå still och handla på samma pris konstant.

Så priset är aldrig helt rätt men söker alltid ”rätt” pris just nu.

Hur det ser ut i en graf

Det här är en screenshot från DAX under förhandeln strax före öppning (09:00 svensk tid) idag 21/6. Till höger ser vi distributionen av ticks dagen tidigare och såhär långt idag. (Profil).

Till vänster ser vi en typisk entrygraf med candlesticks (M5). I grafen har vi markerat ut avvisade priser med röda rektanglar, accepterat pris med grön och när priset blir obalanserad och söker på rosa.

En övergång lik denna kallas vi skifte i kontroll.

Tidig förhandel kontrollerades av säljare och pris handlar ned, när många går kort och säljexponeringen växer i marknaden blir läget intressant.

Vi har en nivå som säljare håller (fortsätter sälja på så pris ej tar sig igenom) och den är i överkant av grön/underkant av rosa rektangel. Vi undviker strategi och entrytaktiker i dessa artiklar, det är något vi täcker i detalj i våra utbildningar.

När nivån som säljare kontrollerade ”tas ut” så tvingas korta traders likvidera positioner, vilket överflödar marknaden med köpordrar och pris sticker iväg snabbt.

I tillägg kommer nya köpare in i marknaden.

Det går snabbt för att den stora mängden köpordrar från traders med korta positioner och nya köpare ej kan fyllas av säljare längre.

Pris blir då sökande.

När det gäller taktik

Nu har du fått en snabbkurs i acceptans och avvisande, det är inte bara ”bra att kunna” utan fakta om hur marknaden fungerar.

Och när du bygger en strategi för att handla i marknaden, varför inte bygga den på fakta och logik?

Vi tror det är smart.

Faktum är att många saker i grafen över är intressant. Något vi fokuserar mycket på både som Daytraders och på längre sikt är när pris gör övergångar.

  • Från acceptans till sökande
  • Återtester på accepterade priser
  • Handel i tidigare avvisade priser
  • Etc etc etc

Genom att rikta fokus på specifika situationer i marknaden undviker man mycket av bruset och handeln där möjligheterna är sämre. Ovan nämnda är 3 situationer av väldigt många, en trader måste bygga sin egen ”playbook” med situationer som skapar möjligheter.

Därefter en strategi för att ta vara på dem.

Ett tillägg till förståelsen för marknaden

Ett accepterat pris med mycket handel har mycket tid med handel, det innebär att chansen att köpa/sälja på accepterade priser är större. Det finns många tillfällen och man har mycket tid på sig.

Ett avvisat pris spenderar mindre tid på pris, har mycket färre genomförda affärer och ger därför mindre chansen att handla på. 

Det finns många sätt att lägga upp sin strategi på men en trader med denna förståelse i grunden har goda förutsättningar för att finna kontinuitet.

Det alla traders vill ha, men få uppnår.

-TK Traders

#