Jun 14, 2022

Traders använder olika typer av grafer, de mest vanliga är candlesticks och linjegrafer. I den här posten går vi över några av de vanliga graftyperna.

Grafer visar pris och genomförda transaktioner i en marknad på ett visuellt sätt, vissa graftyper är tidsbaserade och andra baserade på handeln i sig (transaktioner/ticks).

Inlägget täcker:

  • Candlesticks
  • Bar charts
  • Linjegraf
  • Tick charts

Ovan nämnda graftyper finns tillgängliga i cTrader plattformen, några av dem i Metatrader.

Vanlig fråga: Vilken graftyp är bäst?

Svar: Ingen är bäst (generellt) de fungerar bara på olika sätt, men en typ kan vara bäst för dig. Studera dem, lär dig funktionen och testa.

Candlesticks

En tidsbaserad graftyp som visar högsta, lägsta, öppning och stängning av periodens handel. Den typiska candlestick grafen visar antingen grönt/rött eller svart/vitt för den valda perioden.

Candlesticks är troligen den mest populära graftypen idag och fungerar i princip som industristandard för visuell prisinformation.

Bar charts

En tidsbaserad graftyp som likt candlesticks visar högsta, lägsta, öppning och stängning av periodens handel. Dessa kommer ofta i ren gråskala men olika färgscheman är tillgängliga.

Bar charts var populärt förr i tiden, men används fortfarande av många traders världen över.

Linjegraf

What Are Candlestick, Bar, and Line Charts in MetaTrader 4

En annan tidsbaserad graftyp som vanligen kopplar en linje mellan periodens stängningspriser. Vissa finner klarhet i linjegrafer eftersom mycket av periodens handel försvinner. (Du ser enbart vart varje period stängde). 

Problemet traders ser med linjegraf är att mycket information försvinner. Du ser inte vart handeln tog vid under perioden, du ser enbart stängningspriserna.

 Tick charts

En graftyp baserad på ticks (transaktioner, ej tidsbaserad). De andra graftyperna visar pris under en viss tidsperiod t.e.x 5 minuter. En tickgraf ritar en ny candle varje gång som t.e.x 300 ticks har handlats. Det innebär att under en aktiv period kan flera nya candles ritar på en väldigt kort tid och en mindre aktiv tid kan den hänga på samma candle länge.

Tick grafer visar ej tid på pris, utan snarare aktivitet på pris. Hur snabbt grafen ritar nya candles reflekterar också aktiviteten i marknaden just nu. Många daytraders labbar både med tick och tidsbaserade grafer.

Övrigt

För att cirkla tillbaks till frågan ”vilken graftyp är bäst”. Det finns ingen graftyp som är bäst, precis som att ingen strategi är bäst. Det handlar till 100% om hur du använder de verktyg som du har.

För daytraders som behöver detaljerad information lämpar sig kanske inte linjegrafer som enbart visar stängningspriser för vald period. Men en tidsbaserad candlestickgraf eller tickgraf kanske passar bättre.

För investerare som ser mer på snittvärden och långsiktiga innehav kanske linjegrafer ger tillräckligt med information.

Igen.. Allt beror på den enskilda tradern och hur man använder verktygen. Slutligen kan mana också tillägga att mycket här är en smaksak. Vissa föredrar tidsbaserade grafer och andra tickbaserade grafer, precis som att vissa föredrar en Audi framför en Volvo och tvärt om.

Lycka till,

-TK Traders

#