Apr 07, 2022

En trader kan ha all kunskap om marknaden, vara lönsam i simulatorhandel , demotrading och vara en riktig expert på teknisk analys. Men om det finns brister i disciplin och beteende kommer den här tradern aldrig att se kontinuerlig lönsamhet.

Det kommer vara ”bra” dagar och sen dagar som förstör allt.

En lönsam strategi är en del, lönsamt beteende är vad som gör resultaten hållbara. Det är en sådan sak där du måste ha båda, du kan inte nöja dig med en.

De absolut flesta jobbar enbart på sin strategi och teoretiska kunskap, men väldigt lite på det faktiska utförandet av strategin. För här spelar ditt beteende och din disciplin en stor roll och det är mycket svårare att jobba på.

Beteende är en klurig sak, känslor och även humör kan spela in på hur du presterar just idag. Och om du inte kontrollerar dina känslor, dina impulser och hur du mår går det direkt ut över dina resultat.

Vad innebär en traders beteende?

Om du är ny funderar du kanske på hur beteende kan vara en central del i en lönsam traders resultat. Men om du handlat ett tag utan kontinuerliga resultat är det troligen en av anledningarna till bristande resultat.

Här är saker vi menar ingår i en traders beteende och som man måste jobba på varje dag, hela din karriär som trader.

  • Beslutsamhet
  • Eliminera tvivel
  • Flexibel i tes
  • Konfirmeringsbias
  • Osäkerheter

Det finns fler, och flera av de ovanstående är mer eller mindre samma sak.

En trader som är osäker kommer ha problem med att vara beslutsam och agera när möjligheten kommer.

En trader som tvivlar kommer inte till skott och missar möjligheterna.

En trader som är för fast i sin analys och tes missar att ta in ny information som säger annat, det gäller att vara flexibel och även om din tes var KÖP när dagen började måste vi flippa tes om det kommer ny information som säger annat.

Konfirmeringsbias är en stor grej, det är när traders (ofta omedvetet) enbart tolkar information som är i linje med vad de vill att marknaden ska göra och i princip ignorerar information som säger motsatsen.

De blir fast i sin analys.

En trader som är long i marknaden och inte tolkar informationen objektivt missar kanske värdefull information som kunde lett till en exit innan marknaden vände emot och gick ner. Eller till och med en exit med vinst och en ny position kort.

Konfirmeringsbias gör att man missar det.

Hur jobbar man på beteende? 

För att kunna jobba på och utveckla ditt beteende som trader måste du först bestämma dig för att vara helt ärlig med dig själv och lägga stoltheten åt sidan.

Traders som hellre vill ha rätt än att tjäna pengar kommer inte långt.

När du svalt stoltheten och börjar se sker objektivt är det dags att börja dokumentera dina tankar med penna och papper.

Gör det under din session.

  • Vad är din plan?
  • Vad är din tanke?
  • Vad händer just nu?
  • Vad har förändrats?

Skriv ned allt som du tolkar och processar.

När du läser dina noteringar efter en session kommer du ibland se att du såg saker ske, men ändå agerade du inte enligt vad du såg.

Att bli medveten om just detta är första steget i hur du jobbar på ditt beteende.

Medvetenhet, därefter jobba varje dag på att vara flexibel och tolka information objektivt och att alltid vara redo att ”flippa” tes om marknaden säger att du bör göra det eller om något ändras.

Lite bättre varje dag, bli den bästa du kan bli!

-TK Traders

#