Villkor för användande

Ansvarsfriskrivning: Varumärkena Traderkanalen.se , Peter Svan eller dess ägare Psvan Invest AB driver den här hemsidan i informationssyfte. Alla kommentarer, utlåtanden eller uttryckta meningar om marknaden och finansiella instrument skall ses som generella kommentarer i marknaden och under inga omständigheter som direkta investeringsråd. Traderkanalen, Peter Svan eller Psvan Invest AB är ingen registrerad finansiell rådgivare. Kurs och utbildning via den här hemsidan säljs i ett informerande syfte. Handel oavsett instrument medför risker och är beslut som du tar helt på egen risk, Psvan Invest AB tar under inga omständigheter något som helst ansvar för dina beslut och kan därför inte hållas ansvarig för eventuella förluster. Sök investeringshjälp från en registrerad rådgivare eller bank innan du investerar pengar i marknaden. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

Privat Policy
Vid beställning eller registrering på mejllistor hos oss samlas personuppgifter in. I samband med registrering och beställning godkänns att Traderkanalen.se och Psvan Invest AB (”WebbPlatsen” hädanefter) lagrar och använder dessa uppgifter i verksamheten för att fullfölja avtalet gentemot Kund.
Denna hantering/lagring sker på rättslig grund GDPR Artikel 6.1 b (Avtal).
WebbPlatsen säljer inga adresslistor eller personuppgifter, informationen stannar hos oss.
Dessa uppgifter används även för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden. Dessa utskick går att avaktivera från första utskicket.
Kunden har enligt personuppgiftslagen GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att ta del av den information som vi har registrerat om denne (GDPR Artikel 15). Om en personuppgift är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan kunden begära att informationen ska rättas eller tas bort inom 30 dagar från mottagande av begäran (GDPR Artikel 16 och 17) såvida ingen rättslig grund hindrar detta.
Kunden har rätt till dataportabilitet. Begäran om detta görs via e-post. Begärda uppgifter skickas endast sper e-post. Kunden har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om kunden anser att WebbPlatsen behandlar uppgifter i strid med GDPR Artikel 77. WebbPlatsen säkerställer att våra underleverantörer som direkt medverkar till att fullgöra avtal uppfyller de villkor som har ställts enligt GDPR.

Villkor för användande

Varumärkena Traderkanalen, Peter Svan och ägaren Psvan Invest AB ( härefter TK) tillhandahåller och driver denna internetsida för att ge information och tillgång till dess produkter och nedan definierade tjänster. Genom att använda denna hemsida godtar du och godkänner (”villkor för användande”) som definieras i denna text. TK förbehåller sig rätten att ändra, lägga till och ta bort innehåll ur villkor för användande när som helst och sådana ändringar träder i kraft omedelbart. Därför är det viktigt att du alltid är uppdaterad på våra villkor för användande när du tar del av information som visas här på hemsidan, i vårt nyhetsbrev eller tillhörande produkter. 

Genom bruk av TK som hemsida, länkning till eller någon av dess tjänster och tillhörande kanaler efter ändring i villkor för användande godkänner du ändringarna i villkor för användande. Om du vid något tillfälle inte önskar att godkänna ändringarna ska du omedelbart sluta använda, länka till, motta nyhetsbrev eller ta del av någon information som hemsidan och TK tillhörande produkter innehåller. Eventuella villkor som du/ni anser gälla som inte är definierat i villkor för användande avvisas omedelbart av TK och skall därför inte ha någon som helst inverkan på TK och dess tillhörande kanaler och produkter. 

Alla åsikter, yttranden, nyheter, analyser, priser och annan information som tillhandahålls av denna hemsida eller genom våra tjänster är uttryckta som generella kommentarer i marknaden och är under inga omständigheter direkta råd för investeringar. Du är medveten om att eventuella positioner som tas i marknaden på ditt bevåg enbart tas av eget omdöme. Åsikter som uttrycks av TK eller dess representanter gällande priser på certifikat, aktier, futures, optioner, valutor eller andra instrument i marknaden representerar inte nödvändigtvis TK eller dess representanters åsikter och innehåller ingen garanti på något sätt. TK kan inte under några omständigheter hållas till svars för eventuella förluster. All handel som du gör sker på egen risk.

Utbildningsmaterial som presenteras på denna hemsida och tillhörande kanaler ges enbart ut i informationssyfte. Inga råd eller uppmaningar till att köpa/sälja aktier eller andra marknadsinstrument och presenterade strategier är framställt som, utgivet för att vara stärkt av TK eller dess representanter. Du är själv ansvarig för de beslut du tar gällande investeringar och sådana beslut ska baseras helt på egna värderingar, ekonomiska omständigheter, marknadsinstrument, risktolerans och ekonomi.

Copyright och upphovsrätt

Denna hemsida, inklusive men inte begränsat till text, innehåll (inklusive men inte begränsat till TK utbildningsprogram) bilder, videos, ljud, konversationer i chattrum och annat innehåll (tjänsten) är skyddad genom upphovsrättslagen, varumärkeslagen internationellt och nationellt i Sverige och Norden. Screenshots, video eller ljudupptag från något av vårt material förutom för eget privat bruk hemma är förbjudet. Allt innehåll som definierar tjänsten är också upphovsrättsskyddat material. Utan att begränsa det ovan nämnda godkänner du att du att du inte erhåller några som helst ägarrättigheter till tillhandahållet material genom denna tjänst. Du är också medveten om att TK och dess ägare har full ägarrättighet till allt material, varumärke och andra rättigheter och intressen i tjänsterna.

Du godkänner och följer alla upphovsrättsskydd lagar och liknande begränsningar som existerar vid bruk av denna tjänst. Alla gällande och framtida rättigheter i tjänster och företagshemligheter inom TK som företag är skyddat enligt lag och är således förbjudet att på något som helst sätt dela med obehöriga. Du har inte rätt att använda immateriella rättigheter, tjänsten som definierad eller namn på representanter kopplade till tjänster för några som helst ändamål utan TK skriftliga godkännande.

Ångerätt och återbetalningar

Alla köp av digitala produkter är bindande och ger ingen ångerrätt efter det att produkten är mottagen. Produkten anses vara mottagen när du loggat in i vår studieportal. Ånger av köp innan mottagande kan göras inom 14 dagar enligt distansavtalslagen, detta görs genom att mejla oss på support@traderkanalen.se

För läroprogrammen Trader & Investor KIT och Elite gäller ingen ångerrätt, dessa är tjänster som vi levererar under en bestämd tid och kan ej ångras.

Uppsägning av abonnemang

För alla löpande abonnemang/tjänster som är kopplade till TK och/eller dess ägare tillämpas ingen uppsägningstid. Abonnemanget blir löpande från den dagen du startar och går sedan från detta datum, ingen justering för dragningar kommer att göras. Uppsägning görs skriftligen till support@traderkanalen.se

Skadestånd/ersättning

Du godkänner och förstår att du ska skydda och ersätta TK och dess representanter vid brott mot villkor för användande och står för eventuella juridiska kostnader. Du har absolut inga rättigheter eller licenser gällande tjänster och material som tillhandahålls via tjänsten, väljer du att spara material från tjänsten på din dator måste detta göras i enlighet med villkor för användande och enbart för personligt bruk.

Du kan bortse från villkor för användande genom att avsluta tjänsten och radera allt tillhörande material. Du godkänner att TK kan, utan besked, bortse från villkor för användande och/eller avsluta ditt förhållande som kund med omedelbar verkan. Denna hemsida är inte avsedd för distribution eller användande av personer eller enheter i områden där sådan distribution är emot gällande lag. Villkor för användande ska följas i enlighet med Sveriges Rikes Lag och eventuella tvister brott på dessa avgörs vid Göteborgs tingsrätt. Villkor för användande och andra villkor för tjänsten på denna hemsida och tillhörande kanaler utgör hela överenskommelsen mellan dig och TK.

Övriga villkor

Du får inte använda tjänsten för olagliga ändamål eller på några sätt bryta mot ”villkor för användande”. Du binder dig till att enbart använda tjänsten för eget icke kommersiellt syfte och att inte på något sätt i någon situation utge ge sig för att företräda/representera/vara en del av TK och dess tjänster. Du får inte kopiera, vidarebefordra, dela, återskapa, ändra eller på något sätt använda TK tjänster för egen vinning. Brott mot ovanstående är brott mot upphovsrättslagen, att dela eller på eget bevåg sälja material från TK är förbjudet utan skriftligt godkännande från TK. Du får inte använda varumärken, logotyper, namn och (annat/annan) material/information/ tillhörande TK.

Du godkänner och är medveten om att användning av TK utbildningsprogram och tjänster sker helt på egen risk. Du förstår också att TK aldrig ger någon som helst garanti på tjänster, material samt att TK aldrig presenterar och/eller ger ut några löften om lyckad trading genom användande av dess tjänster. TK garanterar inte att tjänsten fungerar på din utrustning eller att tjänsten eller email som är skickade via TK är fria från fel, virus eller annan skadlig data och kan inte hållas till svars för eventuella skador som erhålls till följd av liknande händelser. Du godkänner och förstår att TK och dess representanter inte har något som helst ansvar för : skador, förluster, konsekvenser eller andra händelser till följd av användande av tjänsten. Alla typer av fel, felaktigheter, utelämnanden, förseningar och/eller andra fel som sker på grund av din dator eller andra tjänster bär vi inget ansvar för.