Principer och regler för professionella traders

What is a Professional? | Envoc

Hela tiden..

Ingen marknad trendar hela tiden, ingen range håller hela tiden, ingen strategi fungerar hela tiden… Det är därför vi hanterar risk hela tiden.

Det handlar inte om att ha flest skärmar, bättre verktyg eller indikatorer. En sann expert har mästrat sitt inre och agerar efter principer, inte känslor. En professionell trader följer sin plan varje dag, jobbar på att bli bättre varje dag och skriver ned sina lärdomar och misstag att lära från varje dag.

Här under listar vi viktiga principer från professionella traders och deras syn på saker kring trading, de är inte listade i en speciell ordning. Alla är viktiga.

Tjäna pengar snabbt

Amatörer…. Vad är det faktiska målet med din trading? Vill du tjäna pengar snabbt? Statistiken visar att de som vill tjäna pengar snabbt i trading är de som förlorar mest, och snabbast.

Trading är inte ”bli rik snabbt”.

Trading är ”Jobba stenhårt länge för att det är ditt högsta intresse och få därav chansen att lyckas, inte garantin att lyckas”.

Professionella traders ser trading som ett jobb. Det handlar inte om spänning, hitta nästa ”aktieraket” eller tjäna miljoner på ett par tursamma affärer. Trading är ett svårt jobb, kanske ett av världens svåraste. Det kräver tid och hårt arbete innan du lär dig hantera risk och känslor så att du kan se kontinuerliga resultat.

För att ”bli en professionell trader” måste du agera som en. Det kräver varken mer kapital eller speciella verktyg. Du kan göra det här och nu. Analysera ditt beteende som trader och gör justeringarna som krävs för att ta det till nästa nivå.

Fokus

Amatörer gör flera saker samtidigt som de ”tradar”. De sitter i gruppchatter, de scrollar på instagram men… Om du inte prioriterar en sak, har du ingen prioritet.

Om du inte fokuserar till 100 på din trading missar du saker, affärer och information som kan vara helt avgörande för din dag i marknaden. Eftersom de har svårt att fokusera, så de flippar mellan tidsramar på jakt efter nästa affär.

När professionella traders handlar, så handlar de. Telefonen är på mute, vi ser en sida uppe med nyheter och dagens ekonomiska kalender. Utöver det är det grafer och journalen som är framme. De har en plan för dagen, och väntar på att marknaden ska komma till dem.

Professionella traders agerar som fiskare, de lägger i kroken och väntar. Amatörer tar fram bössan och skjuter på allt som rör sig.

Självtillit

Amatörer ser enbart på resultat, efter några vinster i rad tror de att de är bäst och oslagbara. De ökar risken eller börjar freestyla utanför planen för att de ”vet” eller känner vad marknaden ska göra.

Det är väldigt vanligt att efter en liten serie med vinster, förlorar amatören all vinst i en enda trade.

När amatörer upplever en serie med förluster tror de att något är fel med strategin eller hur de handlar, de slutar lita på sin plan. Det leder till att de ändrar strategi eller tar större risker för att ”ta igen” förlusterna.

Serier med förluster är farligast för amatörer, för de låter känslorna ta över och gör ofta misstag på misstag vilket leder till ännu större förluster.

****En professionell trader försöker aldrig ”ta igen” något.****

För professionella traders spelar inte vinstserier eller förluster någon roll alls. De är oundvikliga och utom vår kontroll. Proffs vet att deras strategi har en edge och i längden kommer de tjäna pengar oavsett. En professionell trader håller sig till planen oavsett vad som sker.

Det är skillnaden..

Utöver principerna över ser vi väldigt olika beteenden hos traders på professionell nivå och amatörer, sökandet efter nästa affär och vad som är ”rätt” är konstant hos nya

Professionella agerar på egenutvecklade och testade principer, och har därför total tillit till vad de gör. Amatörer försöker ta andras färdiga koncept och kopiera dem.

Även om grundtanken är bra, så kan man inte bygga självtillit och praktisk erfarenhet utan att ta andras koncept, bryta ned dem i detalj, testa i sim och utveckla det till sitt.

Amatörer tar genvägar..

Amatörer har svårt att acceptera att de har fel, det leder ibland till att de…

  • Flyttar SL längre bort när pris går emot emot dem (för att inte få en stop loss)
  • Köper mer efter priset handlar emot dem så de kan gå ut på lägre pris när priset vänder igen
  • Handlar helt utan SL

Logiskt sett förstår vi alla att dessa strategier är ren galenskap och de leder till stora förluster..

I kontrast så lever professionella traders efter…

En trade spelar ingen roll… Det är bara en i en lång ”kedja av trades”.

Poängen är en lång kedja av trades… En professionella trader har en edge, och vet att om han bara fortsätter ta affärer med sin edge om och om igen vinner han.

En stop loss placeras där man accepterar att ens tes var fel. (här felar min trade). Tills det sker är vi kvar och edge existerar.


I slutändan misslyckas den absoluta majoriteten av traders, och här över ser vi den stora anledningarna varför. Det är inte pågrund av dumhet eller ”fel strategi”.

Det är för att de inte agerar som professionella traders och låter känslor styra beteende. Det är mycket svårare att agera som en professionell trader än det låter, det kräver disciplinerat arbete dagligen och hjälp av coach regelbundet.

Om du börjar dokumentera dina egna tankar, känslor och ser på vad du faktiskt gör i marknaden varje dag med penna/papper i realtid under din trading session börjar du se verkligheten. (Om du är ärlig)

Dina mönster, dina svagheter och dina styrkor.

Och då kan du börja jobba MED dem tillsammans med en coach eller mer erfaren trader, likt en professionell trader.

-TK Traders

#