Professionella traders agerar utifrån ett set med principer och regler. Det är kärnan i hur varje dag planeras och genomförs. För att bygga en plan som inte bara går att följa, men som också fungerar och presterar krävs arbete, test och justering.

Vi ser att de flesta professionella traders har en grundplan som de bygger sin dagliga tes och trade plan efter. En trader kan vara en ”momentumtrader” som bygger sin strategi kring att identifiera marknader som tar upp momentum och därefter handla med momentum när viktiga saker händer.

En annan trader handlar balanserade marknader med ett accepterat värde och avvisade över och undernivåer.

Oavsett vad man bygger sin strategi och plan efter måste det finnas en kärna, en utgångspunkt så du kan selektera rätt marknader, rätt tider och rätt lägen för dig som trader.

Trade planering och tesbyggnad

Det här är två moment som en duktig trader knyter ihop till en solid plan för dagen. En tes är din förväntan på marknaden utifrån informationen som du har just nu. För en daytrader är det ofta vad marknaden gjorde igår kontra vart den är just nu idag, eller vart den öppnar pre market.

En marknad som balanserade kring ett accepterat värde igår och avvisade priser över, men som idag öppnar över gårdagens värde och accepterar gårdagens avvisade priser har ett läge där marknaden har förändrats.

En trade tar den informationen i beaktning och bygger dagens plan utifrån det och det är här din trade planering kommer in. Märka ut zoner, nivåer och lägen som bildas under session kontinuerligt är jobbet.

Och när läget väl kommer, då är det din strategi som berättar när, hur och var du trycker på knappen.

Traders på större tidsramar

När det gäller större tidsramar och swing/positionstrading bygger vi tes på ett annorlunda sätt, vad som hände igår kontra pris idag väger inte lika tungt som för en daytrader.

Här handlar det som regel om att identifiera vad som sker i större kontexter och knyta samman det med ett kortare perspektiv för att handla med den större kontexten, men nyttja den mindre för att komma in på bra priser och en god RR.

När tesen motbevisas

Det här händer, inte bara någon gång utan relativt ofta. Ny information kommer in i marknaden, det kan vara nyheter, en stor aktör som positionerar sig och förändrar marknaden eller andra saker.

När din tes motbevisas måste det finnas en plan för det.

Hur agerar du?

Väntar du på ny information eller har du en förbestämd rutin för agerande. Din tes är din förväntan av dagen utifrån informationen marknaden visar just nu, när ny information kommer måste vi ta med den i vår förväntan också.

En erfaren trader vet precis hur han ska agera oavsett vad som händer och kommer ut lönsam majoriteten av dagarna oavsett om grundtesen håller eller förändras.

Din strategi berättar exakt när, hur och var du ska gå in. Ofta så använder vi tesen för att handla i rätt riktning eftersom det är där vi bygger våra förväntningar på dagen.

En marknad som balanserar kring ett accepterat värde har en plan, en marknad som söker värde och saknar balans har en annan. Det finns dessutom oändligt många varianter av de två typerna och din tes/plan är vad som hjälper dig följa plan och agera i enlighet med strategi och plan som du testat i sim/demo.

(Man tar inte en otestad plan ut i marknaden och du måste göra jobbet själv, det är så du får skärmtid och bygger praktisk erfarenhet)

Ett viktigt moment i tesbyggnad

Vi bygger teser och förväntningar innan vi börjar handelsdagen. För en daytrader innebär det ofta tiden för öppning, antingen före eller under pre market. Vi har flera steg och moment i varje tes, men en av de viktigaste är vad vi förväntar oss att marknaden gör idag baserat på vart vi är just nu (öppning/pre market) kontra hur pris handlade igår.

Här är ett par nyckelpunkter för daytraders:

  • Priser som accepterades igår
  • Priser som avvisades igår
  • Priser som accepterar pre-market
  • Priser som avvisas pre-market

Det är många fler som bör ingå i tesen men här över är ett par av dem och utifrån vart vi är nu och hur marknaden reagerar på priserna (orderflöde, acceptans, avvisade) så kommer möjligheterna för en affär med god RR och din plan ska berätta exakt när, hur och var du tar vara på dem.

Tesbyggnad och trade planering är bland de viktigaste momenten för framgångsrika traders, lägg tid på att lära och mästra och ha tålamod. Det tar tid att bli duktig på det här, det är inte enkelt – en erfaren trader/mentor kan dela insikter och hjälpa men du måste göra jobbet. 

Inga genvägar.

-TK Traders

#