Tid spenderat på pris avgör möjligheten att köpa eller sälja på priset. Det innebär att ofta handlas mest volym på priserna som priset spenderar mest tid. Det finns såklart undantag som t.e.x stop runs under/över viktiga nivåer där massiva volymer kan göras på väldigt kort tid.

Vad avgör om priset stannar på ett pris länge?

Svar: Om marknaden accepterar eller avvisar priset.

Det som får priset att vända snabbt i en stop run är den massiva mängden ordrar som kommer in i marknaden snabbt för att konsumera alla stop loss ordrar som ligger över/under nivån som stop run sker på.

Eftersom den massiva mängden ordrar som kommer in konsumerar alla ordrar som ligger OCH nya breakoutorders som kommer in så vänder priset snabbt därifrån.

Här över ser vi ett exempel på en typisk stoprun som där massiva mängder volym kan ha gjorts trots den korta tiden på pris (enbart en svans). Detta är vad vi kallar avvisat pris.

Marknaden (i det här fallet en stor och likvid aktör) passade på att köpa en massiv order när majoriteten av marknadens deltagare säljer med förluster. För att en gigantisk order ska kunna fyllas måste samtidigt väldigt många andra mindre ordrar likvideras i andra riktning.

För ett kontrakt köp, måste det finnas ett kontrakt sälj osv.

Motsatsen till avvisat pris är det vi kallar för accepterat pris. I bilden här under ser vi det accepterade priset på samma graf som tidigare.

Accepterade priser är de priset där marknaden spenderar mest tid och är ”nöjda” med att handla. Många både köper och säljer på dessa priser, det är därför priset stannar och handlar runt det länge.

Vetskapen om hur marknaden avvisar och accepterar pris är en nyckel i trading, det ger oss information om vart marknaden just nu ser pris som för lågt, för högt och vart det ses som rätt.

Notera att marknaden aldrig är helt överens och att priset aldrig är helt rätt, då hade marknaden stått still och handlat på samma pris konstant.

Hur man an använda tid på pris i sin strategi

Tid på pris visar oss viktiga nivåer, avvisade nivåer visar avtryck från stora orders som kommit in i marknaden och accepterade priser visar vart flest har handlat. Strategiskt sett använder man ofta avvisade priser för att ta entry, antingen i det läget där priset avvisats eller om en tidigare avvisad nivå börjar accepteras.

Ett accepterat pris fungerar som regel som en target, dvs en nivå som priset efter nytt avvisade söker sig tillbaks till.

Det är också viss logik bakom. Om en stor order har fyllt på ett avvisat pris så behövs det massiv likviditet för att kunna lyfta den ordern ur marknaden, kontrakt för kontrakt.

Och det sker ofta på accepterade priser där många handlar.

Hur ser man accepterade och avvisade priser?

Du kan se vilka priser som marknaden accepterar och avvisar genom att studera handeln på prisnivåerna, antingen med typiska candlesticks som visar ovan eller genom att lägga på indikatorer som market profile eller volume profile. Noter att volume profile ej fungerar i marknader som FX eftersom marknaden är decentraliserad och ej handlas med synlig volym på en börs som t.e.x aktier, index, olja etc.

Market profile

Det finns massvis med versioner och typer av market profile, den kan visas som histogram, i bokstäver eller som ovan. Det profile indikatorn gör är att ta datan från marknaden och visar den i form av tid på pris eller (ticks) genomförda på prisnivåer.

Den kan därefter plotta ut POC (point of control) som är det mest handlade priset, vart första och andra standardavvikelserna är och vart extremerna är. Det här är ett visuellt verktyg som kan vara hjälpsamt för att snabbt se accepterade och avvisade priser i marknaden, det är ingen strategi i sig.

Det finns mycket bra läsning om market profile daterade så långt tillbaks som 80-90 talet. En personlig favorit är CBOT: A six part study guide to market profile.

Det är mycket i den boken som inte är aktuellt längre idag, men källan är ovärderlig för den som vill få ett nytt perspektiv på marknaden och hur tid på pris är en nyckel till förståelse för marknaden.

Lycka till,

-TK Traders

#